Prisliste – heiskort

Heiskortpriser sesongen 2017/18

 

Type kort

Pris barn

(0-17 år*)

Pris voksen

(18-85)

1 dag/kveld i barnebakken 120,- 120,-
1 dag/keld i hele anlegget 220,- 280,-
Sesongkort – personlig** 2400,- 2400,-
Heiskort (Middagsåsen egen standard for gjenbruk) 40,- 40,-
Sesongkort – firmaflex, ikke personlig
Selges som del av sponsorpakker
Be om tilbud Be om tilbud

* En stor del av våre besøkende er barn under 7 år, vi har dessverre ikke anledning til å la barn kjøre gratis slik større alpinanlegg gjør.

**Sesongkort er personlige og kan ikke overdras eller lånes ut. Misbruk er å anse som brudd på avtalen og fører til inndragning og/eller sperring av kortet. Vi gjør oppmerksom på at du kan bli ilagt et kontrollgebyr på 500,- dersom du ikke har gyldig heiskort.

Alle priser er inkl mva. Vi tar  forbehold for vær- og førehold. Heiskort refunderes ikke ved driftsstans som følge av uvær, strømbrudd, teknisk svikt eller annen hendelse utenfor skisenterets kontroll. Heiskortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Ved brudd på reglement i skisenteret kan heiskort bli inndratt.

Ledsagerbevis

Ledsager kjøre gratis når billetten kjøpes samtidig med den ledsagede. Ledsager får samme billettype som den ledsagede, og det forutsettes at ledsager kjører sammen med den ledsagede i anlegget.

Klubber og idrettslag

Klubber og idrettslag inngår egne avtaler om treningstider, dugnadsinnsats og kjøp av sesongkort til medlemmene. Kontakt din klubb for mer informasjon om hvilke dager du kan kjøpe sesongkort til klubbpris.

Dersom ditt idrettslag, din klubb eller forening ønsker tilbud på en aktivitetsdag eller kveld i Middagsåsen, ta kontakt på post@middagsasen.no