Middagsåsen sportssenter AS

Kontaktinformasjon

Om selskapet

  • Etablert november 2012
  • 100% eid av Vansjø/Svinndal IL
  • Styreleder: Steinar Hafto Myre
  • Daglig leder/driftsleder: Per Weum
  • Pressekontakt: Steinar Hafto Myre, steinar[at]hafto.net

Vedtektsfestet formål:

Drift og utvikling av skianlegget i Middagsåsen med formål å bidra til økt skiglede for befolkningen i regionen. Det skal arbeide mot å bli en komplett vintersportsarena for Østfold og Søndre Akershus.

Inntjening fra selskapets anlegg og aktiviteter, skal benyttes på tiltak som gir økt skiglede og fremme folkehelsen. Formålet er av veldedig og allmennyttig karakter og det skal ikke utdeles økonomisk utbytte til eierne.