Vil du bidra?

Vi har to dårlige vintre bak oss som har gitt driftsselskapet en meget anstrengt økonomi. Takket være dugnad fra ildsjeler og medlemmer av Vansjø/Svinndal IL har vi fått snølagt deler av anlegget, og jobber med å få lagt mer snø.

Du kan hjelpe oss på følgende måte:

  • Jobbe dugnad fredag/lørdag/søndag
  • Være med på snøleggingsdugnad
  • Bistå med vedlikehold og reparasjoner
  • Kjøre prepareringsmaskin (hvis du har erfaring med slikt)

Økonomiske bidrag er og velkomne!

Ta kontakt med oss på post@middagsasen.no. Du kan og sende melding til oss på Facebook.

Bli med V/S på dugnad 26. og 27. oktober

Helgen 12. og 13 oktober stilte en ivrig dugnadsgjeng fra V/S-IL opp for å delta i sesongforberedelsene. Dette gjentar de 26. og 27. oktober fra klokken 11, og den som vil være med og bidra kan bare møte opp. Listen over arbeidsoppgaver inneholder mange punkter.

Dugnadsgjengen harså langt ryddet og kvistet i nedfartene, slått gress og gjort vedlikeholdsarbeid på snøkanonene.  Fra før har folk fra alpingruppa gjort en kjempejobb med å rive gammelt kjøkken og er snart i mål med å sette opp nytt.

Takk til våre støttespillere

De som har jobbet med å klargjøre bakken har ikke hatt en enkel oppgave, utfordringene har stått i kø – og vi har løst dem en for en.

Underveis har det varmet å få meldinger om støtte fra næringsliv og andre som vil støtte anlegget. Vi retter derfor en stor takk til de som har bidratt med støtte enten i rene penger eller på annen måte slik at vi og vår eier V/S-IL kan drive og utvikle anlegget videre.  De vi vil takke er:

Lese flere Takk til våre støttespillere

Om Middagsåsen sportssenter

Middagsåsen sportssenter AS (org.nr. 999 202 284) er heleid av Vansjø/Svinndal IL.

Selskapet har et «non-profit»-formål og alt overskudd fra driften skal brukes til å utvikle anlegget videre.

Daglig leder: Bernt Amdahl

Kontaktinformasjon: post[at]middagsasen.no